Avís legal

0- OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i l’utilització del lloc web www.nexalios.com (en endavant, EL WEB), del qual n’és el titular NEXALIOS COMUNICA, S.L. (en endavant, NEXALIOS).

La navegació pel lloc web de NEXALIOS li atribueix la condició d’usuari de la mateixa i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de NEXALIOS, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant NEXALIOS o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i NEXALIOS pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

NEXALIOS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

• La seva denominació social és: NEXALIOS COMUNICA, S.L.
• El seu nom comercial és: NEXALIOS
• El seu CIF és: B67592261
• El seu domicili social està a: Passeig de Cid Campeador, 12, 1r – 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona
• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 47242, Foli 92, Full 545.848, Inscripció núm. 1

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 931005606

E-mail: hola@nexalios.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i NEXALIOS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, NEXALIOS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a NEXALIOS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’NEXALIOS i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o dany en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de NEXALIOS o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals NEXALIOS presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de NEXALIOS o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de NEXALIOS o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

NEXALIOS, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NEXALIOS o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. Foto de la pàgina d’inici de Jason-Rosewell.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de NEXALIOS. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de NEXALIOS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NEXALIOS.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de NEXALIOS, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre NEXALIOS i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de NEXALIOS dels seus continguts o serveis.

NEXALIOS no es responsabilitza l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi d’acord amb aquests.

3- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

NEXALIOS exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, NEXALIOS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, NEXALIOS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. NEXALIOS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. NEXALIOS no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a NEXALIOS identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de NEXALIOS, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Espanya).

5- PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

nexalios

Coneixes la nostra metodologia?

Abrir chat
¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola!
¿En qué podemos ayudarte?