Política de privacitat

A continuació, us expliquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a NEXALIOS COMUNICA, SL

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

6.1.1. Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: NEXALIOS COMUNICA, SL
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletter informatiu.
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

6.1.2. Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: NEXALIOS COMUNICA, SL
NIF: B67592261
Adreça postal: Plaça Fàbrica Nova, 7, 3B – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Telèfon: 93 100 56 06
Correu electrònic: hola@nexalios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NEXALIOS COMUNICA, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NEXALIOS COMUNICA, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NEXALIOS COMUNICA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se al responsable del tractament. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats.

En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.2 Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

6.2.1 Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: NEXALIOS COMUNICA, SL
Finalitat: Prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li
comunicacions comercials.
Legitimació: Execució de contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’Interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a
la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.

6.2.2 Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: NEXALIOS COMUNICA, SL
NIF: B67592261
Adreça postal: Plaça Fàbrica Nova, 7, 3B – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Telèfon: 93 100 56 06
Correu electrònic: hola@nexalios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NEXALIOS COMUNICA, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els
serveis que ens ha demanat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
  • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i / o productes.
  • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i / o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb els responsables del tractament.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NEXALIOS COMUNICA, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NEXALIOS COMUNICA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se al responsable del tractament. Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.3. Tractament de les dades personals de Curriculum vitae (selecció de personal)

6.3.1 Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: NEXALIOS COMUNICA, SL
Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

6.3.2 Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: NEXALIOS COMUNICA, SL
NIF: B67592261
Adreça postal: Plaça Fàbrica Nova, 7, 3B – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Telèfon: 93 100 56 06
Correu electrònic: hola@nexalios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NEXALIOS COMUNICA, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculums vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculums vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de
  personal.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NEXALIOS COMUNICA, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NEXALIOS COMUNICA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic hola@nexalios.com  o una carta a Plaça Fàbrica Nova, 7, 3B – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat pot oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

6.4.1 Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: NEXALIOS COMUNICA, SL
Finalitat: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Legitimació: Missió a Interès públic.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

6.4.2 Informació addicional sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: NEXALIOS COMUNICA, SL
NIF: B67592261
Adreça postal: Plaça Fàbrica Nova, 7, 3B – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Telèfon: 93 100 56 06
Correu electrònic: hola@nexalios.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NEXALIOS COMUNICA, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i / o jutjats i tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió a Interès públic: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si és el cas, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NEXALIOS COMUNICA, SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NEXALIOS COMUNICA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

nexalios

Sense estratègia, les eines i el seu ús no aconsegueixen els teus objectius

Abrir chat
¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola!
¿En qué podemos ayudarte?