Com elaborar un Pla de Comunicació

Planifica la teva estratègia de comunicació amb només 10 passos.
"

Llegir Més

La comunicació és un dels intangibles més preuats per les empreses i les institucions. És la base de la relació amb la clientela, els usuaris o la ciutadania. I aquesta relació s’estableix i planifica de forma estratègica en un Pla de Comunicació.

 

Què és un Pla de Comunicació i per a què serveix?

Un Pla de Comunicació és un document on es plasma, de forma detallada, l’estratègia de comunicació que una empresa o institució creu convenient desenvolupar per complir els seus objectius.

Es tracta d’un document de treball escrit, ordenat i estructurat que determina uns objectius i, d’acord amb uns condicionants i a un pressupost, estableix les millors accions i mitjans per assolir-los.

El Pla de Comunicació és una guia que ens serveix per no perdre el rumb de la nostra estratègia. És la bíblia que marca com hem d’actuar. Si ets un professional o emprenedor i prepares el pla per executar-lo tu mateix sobre la teva marca personal o PIME, et serà molt útil per tenir una referència a la qual recórrer per consultar dubtes o per recordar què vas planificar un dia i, així, no improvisar.

I si ets membre d’una agència o del departament de comunicació d’una organització, aquest document detallat servirà perquè tots els companys que treballaran executant l’estratègia tinguin un manual que els permeti no desviar-se ni un centímetre d’allò que hem decidit que ens donarà resultats positius si es fa així. A més, es podrà utilitzar com a memòria que reflecteixi i justifiqui als caps o clients la comunicació que es durà a terme.

 

Quins tipus de plans de comunicació existeixen?

Tota marca hauria de tenir un Pla de Comunicació global que prengui com a referència els objectius generals de l’organització a llarg termini. Aquest document seria el que recull tota mena d’estratègies relacionades amb la comunicació: màrqueting, relacions públiques externes, comunicació interna, xarxes socials, mitjans de comunicació, publicitat, etc.

Però, a més, es podrien preparar petits Plans de Comunicació destinats a planificar una estratègia concreta, ja sigui per definir una campanya puntual amb detall o bé per aprofundir en cada aspecte de la comunicació en un Pla específic d’entre els que existeixen. Et presentem els principals:

  • Pla de Màrqueting. És el pla de comunicació específic per al departament de màrqueting en què s’estableixen aspectes com el posicionament dels productes, els serveis o la marca en general (branding), el seu preu, la seva distribució, els llançaments, les vendes, etc.
  • Pla de Xarxes Socials i Màrqueting Digital. Estableix l’estratègia de comunicació en línia: fòrums, blogs, publicitat a internet, influenciadors, xarxes socials, etc.
  • Pla de Continguts. És un pla específic per dissenyar una estratègia de màrqueting de continguts (posts, notícies, revista, vídeos, infografies, ebooks…) i detallar la seva execució (què es publicarà, quan, amb quin estil, etc.)
  • Pla de crisi. Estableix amb detall un protocol per saber què fer en cas d’una crisi de comunicació.
  • Pla de mitjans i influenciadors. Se centra en els mitjans de comunicació, en les campanyes de relacions públiques en premsa i en la relació amb els bloguers, influenciadors, Youtubers i prescriptors del sector.

 

Qui ha de tenir un Pla de Comunicació?

Totes les marques han de tenir un Pla de Comunicació per fixar i establir les rutines, protocols, estratègia i accions que desenvoluparà aquesta entitat, empresa, emprenedor, institució, etc.

Tot és comunicació, fins i tot quan no comuniquem estem dient i demostrant molt. Per això, és recomanable planificar i pensar amb criteri estratègic què volem comunicar i com i, llavors, plantejar-lo en el Pla de Comunicació.

 

Per què contractar una agència de comunicació externa?

El fet de comptar amb una assessoria professional externa per crear un Pla de Comunicació garanteix l’èxit de les estratègies comunicatives que es plantegin, ja que el coneixement i l’experiència acumulada per una agència de comunicació i màrqueting beneficia cada projecte.

Un equip de professionals analitza la teva empresa o institució, la teva competència, coneix les accions i formes d’elaborar els continguts i missatges més adequades, etc. Així, es planteja una estratègia realment efectiva i que arribi al públic de forma eficaç.

 

Quins apartats cal tenir en compte per elaborar un Pla de Comunicació?

El Pla de Comunicació inclou 10 punts fonamentals: anàlisi de la situació, objectius, públic, estratègia, missatges, accions, calendari, pressupost, monitoratge i revisió i correcció.

Tot i això, aquests aspectes sempre es poden adaptar a cada circumstància. Si creus que has d’incloure nous punts per detallar informació que vols que quedi expressada, endavant.

– Anàlisi de la situació. Aquesta avaluació es realitza considerant els factors interns, externs, situació actual de l’empresa o institució i del sector i la competència. Bàsicament consisteix en analitzar tot el que impacta positivament o negativament, directament o indirectament, en l’organització.

– Objectius. Els objectius han de ser específics (Specifics, en anglès), Mesurables, Assolibles, Realistes i Temporals. Aquests criteris es coneixen en anglès per l’acrònim SMART i són clau per aconseguir els propòsits que ens portaran a l’escenari desitjat.

– Públic. Identifica quin és el teu públic objectiu o target i defineix-lo amb detall a través del Buyer Persona, un mètode que ens permet conèixer l’audiència a la qual ens volem dirigir, gràcies a analitzar les seves dades demogràfiques, socioeconòmic-laborals, actitud, reptes, preocupacions, comportament, etc.

– Estratègies. Decideix quines són les millors estratègies mitjançant la DAFO creuada, un mètode que consisteix en plantejar solucions als quatre aspectes analitzats en una DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

– Accions. En aquest apartat has de plantejar les accions que es desenvoluparan a l’hora d’executar el Pla. Les accions, amb les seves tècniques i tàctiques, abasten qualsevol activitat relacionada amb la comunicació de forma global i transversal: xarxes socials, relació amb els mitjans, disseny gràfic, web, esdeveniments…

– Valors i missatges. En aquest punt toca establir quins seran els missatges que ens convé donar a cada públic, segons els valors que volem transmetre.

– Calendari. Les accions han de posar-se sobre un calendari d’acord amb la temporalització dels objectius.

– Pressupost. És important reservar una partida pressupostària per a la comunicació i detallar-la, en aquest apartat del Pla, per saber amb quins recursos compta el desenvolupament de cada acció.

– Monitoratge. Com mesurarem la repercussió i l’èxit de cada acció? En quines mètriques ens fixarem? Amb quines eines? Les respostes a aquestes preguntes és el que s’incorpora en el Pla perquè quedi clar com es valorarà l’èxit o no de les accions.

– Revisió i correcció. En aquest apartat s’estableix amb quin període es farà una revisió del Pla, per comprovar com han funcionat les accions i, en cas que sigui necessari, proposar canvis en l’estratègia.

 

Ara tens les bases per elaborar el teu propi Pla de Comunicació en només 10 passos, però, si vols comptar amb nosaltres perquè t’ajudem, no dubtis en contactar-nos.

Abrir chat
¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola!
¿En qué podemos ayudarte?